Keuntungan sebelum cukai Scientex dalam suku kedua naik kepada RM81.83j

© Scientex Berhad. 196801000264 (7867-P).
All rights reserved.